Development and educational organization

info@project-education.cz | +420 775 111 781

Instruktor lezení na cvičných skalách

Vzdělávací seminář určený zájemcům o lezení na přírodních skalách se stálými jistícími body a umožňuje získání základních teoretických vědomostí, praktický výcvik lezení a především vedení programu na skalách.

Seminář Instruktor lezení na cvičných skalách přímo navazuje na seminář Instruktor lezení na umělých stěnách, který je podmínkou pro absolvování tohoto semináře. Seminář Instruktor lezení na cvičných skalách rozšiřuje znalosti a dovednosti účastníků semináře Instruktor lezení na umělých stěnách pro použití v přírodním terénu.

V teoretické části je seminář zaměřen na úvod do problematiky lezení v přírodním terénu, postavení a specifika skalního lezení v horolezeckém sportu. Frekventanti budou seznámeni se specifiky bezpečnosti a první pomocí při lezení na přírodních skalách.

V rámci praktického výcviku je kladen důraz na nácvik specifických dovedností a lezeckých technik vhodných pro použití na cvičných skalách, podrobně je vyučováno především budování jistícího stanoviště, slaňování a postupové jištění. Účastníci kurzu budou dále proškoleni v oblasti přípravy a vedení programu pro účastníky v přírodním prostředí.

Účastnický poplatek: 4.000,-Kč/os (při skupině 3 a více osob – sleva 10%).

Vzdělávací cíl

Cílem semináře je proškolit účastníky v oblasti lezení na přírodní skále, specificky na cvičných skalách tak, aby sami dokázali odborně připravit, uvést a vyhodnotit program pro své žáky/klienty.

Podrobný obsah

Téma
Teoretická část
Úvod od problematiky:

 • skalní lezení v rámci horolezeckého sportu
 • možností využití lezeckých programů v přírodě jako výchovně vzdělávacího prostředku v oblasti aktivního trávení volného času, celoživotního vzdělávání a školní praxe
 • historie, klasifikace, skalní oblasti, pravidla pro lezení v na přírodní skále

Bezpečnost a management fyzických, psychických a sociálních rizik – specifika pro cvičné skály

 • organizace programů v přírodním prostředí
 • jištění, slaňování, budování jistícího stanoviště
 • materiál pro lezení na cvičných skalách

Metodické postupy a zásady výuky a nácviku lezeckých technikZákladní didaktické postupy práce s dětmi a mládeží
Postup lezecké metodiky

Práce se skupinou účastníkůMotivace
Fyzická příprava- rozcvičení

Princip dobrovolnosti

První pomoc a krizový management
Uzly pro lezení na cvičných skalách
Jisticí prostředky pro cvičné skály
Užití různých typů úvazků, navazování, používání helmy
Pravidla pohybu v lezeckém terénu
Různé techniky jištění při realizaci lezeckých programů na cvičných skalách a jejich výhody, nevýhody a kritéria volby
Budování jistící stanoviště
Spolupráce lezeckého družstva:

 • povely
 • jištění
 • spouštění
 • zálohování jištění
 • úloha pozorovatele

Slaňování:

 • jako součást širšího lezeckého programu
 • jako samostatný program

Lezení pomocí prusiků a jümarů
Skalní útvary a jejich projekce v designu lezeckých stěn(kout, pilíř, hrana, vhloubení, plotna, převis, police, břicho, spára)
Základy technického lezení
Příprava lezeckého programu

 • zacílení
 • volba terénu – tvaru a sklonu stěny
 • volba aktivit
 • volba a příprava jištění
 • management rizik

Klasický způsob pohybu lezeckého družstva, jištění prvolezce
Pohyb prvolezce v lezeckém terénu, vytváření bodů postupového jištění, vytvoření horního kotvicího bodu (štandu)Sebezajištění a slanění z horního kotvicího bodu
Nácvik klasického způsobu pohybu lezeckého družstva, kdy prvolezec během postupu vytváří body postupového jištění
Reflexe prožitku v lezeckých programech:

 • význam a potenciál z hlediska osobnostního a sociálního rozvoje
 • techniky a aktivity k reflexi prožitku

 

Místo konání

Teoretické bloky budou vyučovány v seminární místnosti Projectu Outdoor s.r.o, praktické bloky budou uskutečněny na cvičných skalách Malý Rabštejn a Potštát.

Odborný garant

Mgr. Radek Hanuš, PhD., (odborný asistent, vedoucí specializace magisterského studia KRL FTK UP Olomouc), absolvent PedF OU a lektorského studia Motivačních a komunikačních kurzů (1996, 1999) u EBG v Lipsku SRN. Garant předmětu Horolezectví I a II na KRL FTK UP v Olomouci. Absolvoval zahraniční stáž na univerzitách a „outdoor“ centrech v  USA (1998). Člen ČHS, autor tří monografií a čtyř desítek odborných prací z oblasti outdoor a zážitkové pedagogiky. Odborně se zabývá zážitkovou pedagogikou a  rozvojem osobnosti člověka. Autor odborné publikace o lanových aktivitách (HANUŠ, R., HRKAL, J.(1999): Lanové překážky a lanové dráhy. Olomouc: Hanex)

Our clients