Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

O nás

onas

V čem spočívá tajemství velkého úspěchu naší společnosti? Naše práce nás baví. Potěšilo by nás, pokud bychom mohli tento pozitivní postoj sdílet s Vámi, našimi klienty.
Project Education s.r.o. se více než deset let zabývá rozvojem potenciálu jednotlivců, týmů i managementu. Pracujeme s autentickou zkušeností, s klíčovými kompetencemi a s metodikou zážitkového vzdělávání.

Naše cíle jsou:

 • P   Profesionální přístup zaměřený na klienta
 • R   Rozvoj osobnostního potenciálu Vašich zaměstnanců
 • O   Odborné budování spolupracujících týmů a atmosféry ve skupině
 • J    Jedinečný a inovativní přístup s důrazem na naši flexibilitu
 • E   Emoce, na které nezapomenete
 • C   Centrum rozvoje zážitkového vzdělávání
 • T   Trvalý rozvoj klíčových kompetencí

Zážitkové programy mají široké spektrum použití. Jsou velmi úspěšné jako prostředek diagnostiky a tréninku soft skills, ale přitom je můžeme využít i při tvorbě týmu či manažerského vzdělávání. Pro větší přehlednost jsme je rozdělili podle následujícího klíče do grafu níže.

GRAF_FINISH

 • Jsme akreditovanou společností MŠMT od roku 2005
 • Jsme zakládajícím členem PSZV (Profesní sdružení pro zážitkové vzdělávání)
 • Naši lektoři jsou certifikováni v metodice Belbin- testování týmových rolí
 • Spolupracujeme s Univerzitou Palackého v Olomouci v oblasti vytváření metodiky
 • Jsme řešiteli projektů financovaných ESF

Naši klienti