Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

Outdoor management trainer I.

Vzdělávací seminář je určen všem zájemcům o zážitkové vzdělávání. Poskytuje základní přehled v důležitých oblastech práce instruktora zážitkové pedagogiky a outdoor management trainingu, zejména pak prostředků osobnostně sociálního rozvoje jedince a rozvoje klíčových kompetencí.

Účastnický poplatek: 2.200,-Kč/os (při skupině 3 a více osob – sleva 10%).

 

Vzdělávací cíl

Cílem semináře je naučit pedagogické pracovníky používat metody zážitkové pedagogiky pro osobnostně sociální rozvoj studentů/klientů. Na základě znalostí teoretických podkladů a pochopení významu zážitkové pedagogiky jako efektivní metody pro výuku a výchovu.

 

Podrobný obsah

Název předmětu
Základní orientace v oboru:

 • Terminologie
 • Struktura oboru
 • PSZV- Profesní sdružení pro zážitkově pedagogické vzdělávání
Hlavní teoretická východiska

 • Metody cyklu učení dle Kolba, Pfeffera, Jonese
 • Teorie optimálního prožívání- Csiksezentmyhalyi
 • Maslowova teorie potřeb
 • Gardnerova teorie vícečetné inteligence
Role instruktora

 • Základní potřebné kompetence
 • Model efektivního vedení- Priest/Gasse
5 funkcí instruktora/facilitátora

 • Stanovení hranic
 • Vytvoření prostředí důvěry
 • Asistence při hledání cest k osobnosti a týmu
 • Dodávání energie
 • Pomoc účastníkům postupně přijímat zodpovědnost za proces učení
Problematika volby řídicích stylů při uvádění herních programů na škále od autokratického stylu přes demokratický k abdikratickému stylu podle rozvojových potřeb a bezpečnostních požadavků.
Dobrovolnost výzvy- koncept „Challenge by Choice“. Způsoby etablování konceptu v různých typech programu podle rozvojových cílů, při zohlednění lidských, časových, materiálních limitů a s ohledem na programově-technická specifika jednotlivých her.
Smlouva o hodnotách a cílech programu – jako prostředek k zajištění fyzické, sociální, psychické a duchovní bezpečnosti účastníků a skupiny a  jako dílčí podmínka zajištění hloubky vytěžení herní zkušenosti.
Základy uvádění aktivit

 • Analýza informací o skupině, cílech
 • Plánování
 • Příprava
 • Vedení
 • Hodnocení
Základní prostředky motivace, podpůrné motivační prostředky (hudební a akustické prostředky, výtvarné a dramatické prostředky)
Základní prostředky při definování pravidel. Efektivita a kvalita pravidel.
Prezentace a sehrávka případových studií
Nejčastější chyby při plánování a uvádění aktivit
Základy komunikace
Bezpečnost a management rizik v přípravě a realizaci outdoor management trainingu
Základní techniky reflexe

Metody vedení primární přehrávky (review)

 • kreativní
 • verbální
 • konstrukční
 • dramatické
 • prostřednictvím specifických činností

 

Místo konání

Teoretické bloky mohou proběhnout v seminární místnosti Project Outdoor s.r.o. dále pak v rekreační středisko Radíkov plně vyhovující potřebám tohoto semináře. Poskytují potřebné zázemí (ubytování, stravování, školící místnost) a zároveň umožňují zkoušení praktických dovedností v přírodním prostředí a bez rušení výraznými civilizačními vlivy. Jsou položeny v těsné blízkosti Olomouce a jsou z něj dobře dostupné MHD či vlakem. Zároveň je možné seminář na objednávku domluvit na jiném místě (při skupině větší než 8 lidí).

 

Odborný garant

Mgr. Radek Hanuš, PhD., (odborný asistent, vedoucí specializace magisterského studia KRL FTK UP Olomouc), absolvent PedF OU a lektorského studia Motivačních a komunikačních kurzů (1996, 1999) u EBG v Lipsku SRN. Garant předmětu Horolezectví I a II na KRL FTK UP v Olomouci. Absolvoval zahraniční stáž na univerzitách a „outdoor“ centrech v  USA (1998). Člen ČHS, autor tří monografií a čtyř desítek odborných prací z oblasti outdoor a zážitkové pedagogiky. Odborně se zabývá zážitkovou pedagogikou a  rozvojem osobnosti člověka. Autor odborné publikace o lanových aktivitách (HANUŠ, R., HRKAL, J.(1999): Lanové překážky a lanové dráhy. Olomouc: Hanex) a zážitkovém vzdělávání (HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L. (2009). Zážitkově pedagogické učení. Praha: Grada).

Naši klienti