Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

NETWORKING

thumb_dg_networking

Rozvojové cíle

  • Rozvoj mezilidské komunikace
  • Řešení společného problému
  • Praktický příklad řízení projektu

Libreto

Networking je problem solvingová aktivita založená na týmové spolupráci. Dosažení požadovaného výsledku a úspěšnost skupiny z velké části závisí na schopnostech a ochotě týmu dosáhnout společného cíle.  Každý člen je reálně napojen do systému a spojen s ostatními členy do různých organizačních struktur. Všichni mají na kartě barvy a pořadí „céček“, které potřebují získat od jiných členů skupiny.

Úkol firem

Úkolem skupiny je uspokojit každého jednotlivého člena v jeho potřebách a dodat mu v rámci struktury potřebné množství a ve správném pořadí a barvách „céčka“. Poté jsou do řetězce zapojeni i zákazníci, kteří potřebují uspokojit svoji poptávku jako první.

Rozvíjené kompetence

  • Kompetence k efektivní komunikaci
  • Kompetence ke kooperaci
  • Kompetence k řešení problému
  • Kompetence k uspokojování klientských potřeb
  • Kompetence k ovlivňování ostatních

Délka aktivity je 2 – 3,5 hodiny.

Naši klienti