Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

Production Line

thumb_dg_production-line

Rozvojové cíle

  • Rozdělení rolí v projektovém týmu
  • Efektivní plánování, zvolení způsobu vedení
  • Kontrola zvolené strategie
  • Tvorba harmonogramu aktivit
  • Preciznost a efektivita využití zdrojů

Libreto

Vážený zákazník si objednal dodávku vody. Je ochoten zaplatit 150 000,- v případě, že budou splněny termíny a standardy, které určil. Zákazník přijede přesně za 120 minut. Bude mít nádobu o objemu 2 „nody“ (stará biblická míra). Množství bude přesně odměřeno pod jeho dohledem a podle jeho instrukcí. Vaše organizace se rozhodla vyhovět přání VIP zákazníka a vybrala Váš tým na realizaci tohoto projektu.

 

Úkol pro firmy

Úkolem je uspokojit zákazníka a dodat mu v časovém limitu poptávané množství přefiltrované vody. Zároveň si tým stanovuje zisk, kterého chce v průběhu dosáhnout.

Rozvíjené kompetence

  • Kompetence k plánování a organizování práce
  • Kompetence k flexibilitě
  • Kompetence k uspokojování klientských potřeb
  • Kompetence ke kooperaci
  • Kompetence k efektivní komunikaci

Délka aktivity je 2,5 – 3 hodiny.

Naši klienti