Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

Systems

thumb_dg_systems

Rozvojové cíle

  • Strategické myšlení
  • Plánování
  • Efektivní předávání informací
  • Efektivní využívání zdrojů
  • Flexibilita při měnících se podmínkách

Libreto

Systémy jsou strategickou pohybovou aktivitou, jejímž klíčovým prvkem je vhodná strategie, flexibilita k její úpravě při změně podmínek trhu a efektivní využívání zdrojů. Vaši zaměstnanci se stanou pracovníky závodu na výrobu automobilů nebo se stanou součástí peněžních systémů či ekosystémů (záleží na tématice firmy či výběru zadavatele). Aktivita probíhá ve třech pracovních rocích, kdy každý rok se mění podmínky trhu (koeficienty, poptávka, hodnota součástek a další).

 

Úkol pro firmy

Maximalizovat zisk a flexibilně reagovat na měnící se podmínky trhu.

Rozvíjené kompetence

  • Kompetence k plánování
  • Kompetence k flexibilitě
  • Kompetence k zvládání zátěže
  • Kompetence k aktivnímu přístupu
  • Kompetence k efektivní komunikaci

 

Délka aktivity je 2,5 – 3 hodiny.

Naši klienti