Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

Towers

thumb_dg_towers

Rozvojové cíle

  • Rozvoj týmové spolupráce
  • Strategické plánování postupu
  • Rozdělení a přijímání rolí
  • Efektivní předávání informací
  • Koordinace aktivit

 

Libreto

Stavba věží je konstrukční aktivitou, kde má každý člen týmu svou specifickou roli. Někdo jen staví, jiný má informace k technologii, další vydává a přenáší materiál. K tomu jsou určeny workshopy před samotným zahájením stavby. Důležitá je souhra celé skupiny, spolupráce, koordinace postupných kroků a pečlivost při práci s materiálem. Společně každý tým postaví svou věž, aby se následně odvysílala z věží zadaná zpráva. Proto je důležitý výsledek celku, nikoli jednotlivých týmů.

 

Úkol pro firmy

Skupina jako celek má za úkol z připraveného materiálu postavit věže dle nákresu a na závěr odvysílat zprávu mezi jednotlivými věžemi.

Rozvíjené kompetence

  • Kompetence k řešení problémů
  • Kompetence k efektivní komunikaci
  • Kompetence k plánování
  • Kompetence k aktivnímu přístupu
  • Kompetence ke kooperaci

Délka aktivity je 3 – 3,5 hodiny.

Naši klienti