Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

ASERTIVITA A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

Asertivita jako životní styl umožňuje nazírat na ostatní jako na rovnocenné partnery.

Využívá poznatky sociologie jako vědy, která se zaobírá porozuměním ostatních v různých situacích. Až přijetí myšlenky, že schopnost porozumět ostatním abychom je pochopili, ačkoliv s nimi nemusíme souhlasit, nás přivede k zralému stylu komunikace, asertivitě.

 

CÍLE:

 • porozumíte zákonitostem fungování nepříjemných situací a stresu
 • budete se lépe orientovat v zátěžových situacích
 • budete schopni vést nepříjemné jednání nebo rozhovor tak, abyste zároveň neztratili
 • kontakt s danou osobou a mohli s ní nadále komunikovat
 • posílíte svoje pracovní uspokojení
 • dosáhnete lepší výkonnosti v zaměstnání
 • zvýšíte odolnost vůči stresu, posílíte vlastní sebejistotu, zbavíte se trémy

OBSAH ŠKOLENÍ:

 • dovednosti asertivního jednání
 • autodiagnostika osobního stylu chování
 • základní pojmy: čtyři druhy chování a osobní styl
 • asertivní práva, techniky a metody asertivity
 • porady a asertivita
 • krize a řízení ve vypjatých situacích
 • komunikace ve vedoucím postavení
 • asertivní kritika a pochvala
 • dovednost dávání zpětné vazby
 • trénink asertivních komunikačních technik
 • komunikace a řešení konfliktů
 • vznik a typy konfliktů, konflikt a asertivní řešení
 • diagnostika řešení konfliktních situací

METODY:

 • výklad hlavních zásad
 •  individuální konzultace
 •  prezentace a rozbor videozáznamů
 •   vlastní trénink účastníků

Naši klienti