Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

EFEKTIVNÍ MOTIVACE

Správně motivovaní zaměstnanci jsou nepostradatelnou složkou fungující a prosperující firmy. Řízení lidského kapitálu, jako nejdražšího zdroje, pomocí různých motivačních technik naplní vaši firmu spokojenými zaměstnanci, majiteli a v neposlední řadě zákazníky.

Schopnost využití správné motivace posílí vaše vůdcovské postavení.

 

CÍLE:

 • seznámení se s teoriemi pracovní motivace
 • podněty pro motivaci založené na lidských potřebách
 • využití a aplikace motivace v práci
 • zlepšení schopnosti identifikovat potřeby posluchače
 • jak sladit zájmy skupiny a jednotlivce
 • osvojit si motivační způsob vedení lidí
 • manažerské strategie zvyšování motivace pracovníků

 

OBSAH ŠKOLENÍ:

 •  motivace v učení a v práci jako proces
 • teorie pracovní motivace, motivační proces
 • faktory ovlivňující motivaci v procesu učení a v práci
 • pudy – motivy, vnější a vnitřní motivace
 • stimulace x motivace
 • jak nejlépe hodnotit podřízené
 • jak vést hodnotící pohovory
 • odhalení nejčastějších demotivačních činitelů
 • demotivace, vedení, inspirace
 • stanovení osobních vizí
 • autodiagnostika vlastních motivačních dovedností

 

METODY

 • výklad
 • diskuse
 • nácvik dílčích technik
 • vedení modelových situací

Naši klienti