Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

KOUČOVÁNÍ

Schopnost jiným způsobem než direktivním přimět spolupracovníky či zaměstnance k dosahovaní výsledků. Využití potenciálu rozvoje jednotlivce. Naplňováním cílů vašich zaměstnanců si plnit své cíle je znakem managera – vůdce.

 

CÍLE:

 • naučit se efektivním postupům vedení
 • natrénovat metody delegování a zvládnout techniky koučování
 • pochopení významu role kouče, proces koučování
 • přínosy v procesu vzdělávání a v zaměstnání
 • vedení podle kompetencí
 • jak kompetence zavádět, implementovat a dál rozvíjet pomocí koučinku
 • v čem se liší koučink a konzultanství
 • analyzovat jak můžeme využít této metody ve své praxi

 

OBSAH ŠKOLENÍ:

 • definice a podstata koučinku, styly koučování
 • kdo si najímá kouče a proč
 • proč je koučink poslední dobou tak populární
 • jak se pozná dobrý kouč,
 • aplikace metody GROW
 • metoda 7P
 • řízení procesu koučingu a vyhodnocování výsledků
 • osobnost kouče a charakteristika dobrého kouče
 • proces a plánování procesu koučinku
 • rozvoj dovedností kouče
 • efektivní kladení otázek, zpětná vazba
 • možnosti a efekty tohoto stylu
 • základní kroky koučování
 • koučování, motivace a efektivní rozhodování

 

METODY:

 • výklad hlavních zásad
 • individuální konzultace
 • prezentace a rozbor videozáznamů
 • vlastní trénink účastníků

Naši klienti