Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

KREATIVITA

Kreativita již dávno není doménou vědců, umělců, architektů, manažerů, stratégů, reklamních specialistů apod., je jednou z klíčových kompetencí potřebných pro individuální i kolektivní profesní úspěch v globalizovaném světě, kde klíčovou roli hrají znalosti a inovace.

 

CÍLE

 • rozumět pojmu kreativita
 • jak produkovat neotřelé nápady
 • jak poznat, že je někdo kreativní
 • znát vhodné podmínky pro kreativitu
 • znalost technik a prostředků pro rozvoj kreativity
 • kreativita v pracovní praxi
 • jak pracovat s výsledky kreativity

 

OBSAH SKOLENÍ:

 • co je to kreativita
 • test kreativních schopností
 • jak pracují hemisféry mozku
 • kreativní techniky:
  •      analogie
  •      nová formulace
  •      brainstorming
  •      brainpool
  •      myšlenkové mapy

 

METODY:

 • výklad hlavních zásad
 • individuální konzultace
 • diskuse
 • nácvik dílčích technik
 • nácvik praktických řešení problémů
 • vlastní trénink účastníků

Naši klienti