Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Je rozdíl být managerem v dobře zaběhnuté firmě kde všechno funguje, ale přijít do firmy kde to chce ráznou reorganizaci k dosažení úspěchu je nezávidění hodná situace pro každého managera. Dovednosti k tomu potřebné vám zajistí schopnost pohybovat se v moři ekonomiky jako excelentnímu plavci.

 

CÍLE:

 • seznámit se s principy manažerských dovedností
 • osvojit si klíčové dovednosti vedení prodejních rozhovorů
 • naučit se efektivně zjišťovat potřeby zákazníků
 • naučit se atraktivně prezentovat své zboží nebo služby
 • reagovat na námitky zákazníků a dosahovat co největší efektivity při prodeji

 

OBSAH ŠKOLENÍ:

 • strategické myšlení, tvorba poslání, vize a strategie
 • projektové řízení
 • jak vést výběrová řízení
 • jak provádět nábor zaměstnanců a spolupracovníků
 • motivace týmu a motivační systémy
 • motivace zaměstnanců a motivační řád
 • efektivní komunikace
 • hodnotící pohovory a zavedení systému pravidelného hodnocení v organizaci
 • koučování a koučovací techniky
 • řízení týmu a jednotlivců pomocí stanovování pracovních cílů
 • vedení porad
 • jak hospodařit se svým časem – time management
 • týmová kooperace, role v týmu a řešení konfliktů

 

METODY:

 • vyjednávání v modelových situacích
 • výklad
 • diskuse
 • rozbor videonahrávek

Naši klienti