Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

PREZENTAČNÍ A LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI

Schopnost ovlivnit posluchače a naklonit je na svoji stranu je víc než jen příprava dané tématiky, zvládnutí případných otázek a schopnost argumentace. To, co opravdu ovlivní vaše vystupování na veřejnost, je váš způsob projevu. Pod dohledem zkušených lektorů vám zajistíme diagnostiku vašeho stylu vystupování, naučíte se různé způsoby neverbálního a verbálního vystupování se zaměřením na vaši jedinečnost.

 

CÍLE:

 •        připravit strukturu a obsah prezentace
 •        získávat a udržovat pozornost posluchačů
 •        zvládání obtížných situací při prezentaci
 •        vedení veřejné diskuse a zásady účinného projevu
 •        připravit účinnou prezentaci v programu Power Point
 •        naučit se jak zaujmout posluchače svým vlastním prezentačním stylem
 •        vystupovat před posluchači přesvědčivě, srozumitelně a používat přiměřenou gestikulaci

 

OBSAH ŠKOLENÍ:

 • neverbální komunikace,
 •  využívání pomůcek, ergonomie místnosti
 •  interaktivní prezentace,  práce se skupinou
 •  jak se prosadit a získat posluchače
 •  struktura a obsah prezentace
 •  definovat cíle a účel prezentace
 •  časový rámec
 •  prezentační desatero
 •  úvod a závěr jako nejdůležitější část
 •  přesvědčivě, srozumitelně a zajímavě sdělovat informace
 •  sebevědomí jako klíčový faktor úspěšné prezentace
 •  zvládnutí trémy, reakce na otázky
 •  zásady využívání prezentačních a audiovizuálních pomůcek

 

METODY:

 •        výklad hlavních zásad
 •        individuální konzultace
 •        prezentace a rozbor videozáznamů
 •        vlastní trénink účastníků

Naši klienti