Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

SEBEŘÍZENÍ

Zabezpečení fungování techniky se věnujeme, ale zabezpečení vlastní spokojenosti zůstává v pozadí. Lidské zdroje jako nejdražší kapitál na trhu není možno vlastnit, ale pomocí jejich efektivního využití můžete zabezpečit vaši efektivitu, rozvoj a růst

 

CÍLE:

 • dosáhnout cílů, které si stanovíme
 • dosáhnout vyrovnanosti ve všech sférách život,
 • přijmout odpovědnost za svůj život
 • pomoci lidem k spokojenosti a úspěchu
 • dát účastníkům mapu, plán, systém

 

OBSAH ŠKOLENÍ:

 • lidské zdroje
 • psychologie osobnosti (temperament, vlastnosti, schopnosti)
 • postoje, hodnoty a naučené způsoby jednání
 • změna a reakce
 • základní hodnoty v životě
 • stůl života
 • management cílů – cílování
 • management činností – priority
 • management času – plánování času
 • práce se stresem

 

METODY:

 • výklad
 • diskuse
 • demonstrace

Naši klienti