Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

UMĚNÍ JEDNAT S LIDMI

Zvládnutí téhle problematiky vám zajistí výjimečnou výchozí pozici pro všechny vaše jednání. Schopnost rozeznat v prvních minutách či sekundách který z komunikačních stylů si vybrat zabezpečí vaši rovnováhu a klid při pracovních i osobních setkáních. Aktivní nasloucháni jako jedna z nejdůležitějších technik komunikace se postará o vaši nepostradatelnost na poli vyjednávačů.

 

CÍLE:

 • vědomě používat techniky aktivního naslouchání
 • jak být dobrým a pozorným posluchačem
 • jak prolamovat bariéry v komunikaci
 • jak umět pochválit druhé i přijmout pochvalu od druhých
 • jak dodržet zásady zpětné vazby
 • nacvičit si účinné způsoby předávání informací, instrukcí a zadávání úkolů

 

OBSAH ŠKOLENÍ:

 • komunikace, podstata komunikace
 • základní formy komunikace
 • komunikační diagnostika
 • umění jednat
 • jak s lidmi hovořit
 • jak s lidmi souhlasit
 • jak správně naslouchat
 • komunikační bariéry
 • transakční analýza
 • komunikační desatero
 • jak efektivně komunikovat s lidmi

 

METODY:

 • výklad hlavních zásad
 • individuální konzultace
 • diskuse
 • vlastní trénink účastníků
 • rozbor videonahrávek

Naši klienti