Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

VEDENÍ PORAD

Program je zaměřen na  procvičení efektivních postupů, které je nezbytné realizovat před poradou, při vedení porady a po poradě v souvislosti s rozdílnými cíli, které porady mohou mít.

 

CÍLE:

 •        zdokonalíte se v přípravě porady i v jejich věcném vedení, procvičíte se v technikách
 •        podporující tvořivost při hledání řešení, v technikách rozhodování atd.
 •        získáte praktický návod na zefektivnění pracovních setkání, zkrácení doby strávené
 •        na poradách a zvýšení spokojenosti jejich účastníků
 •        vyzkoušíte si nové metody skupinového řešení problémů a společného rozhodování
 •        naučíte se zvyšovat produktivitu svých podřízených a ovlivňovat jejich spokojenost

 

OBSAH ŠKOLENÍ:

 •        příprava porady
 •        typy, funkce a smysl porad
 •        definování cílů porady
 •        efektivní cesty k dosažení svého cíle i všeobecné spokojenosti
 •        jak změnit přístup pracovníků k poradám
 •        co dělat s diskusí, která nikam nevede
 •        jak vést účastníky při hledání nových řešení
 •        moderní pomůcky při poradách
 •        jak vytvořit zápis z porady, který lidé čtou
 •        ocenění a kritika
 •        účinné vedení porady

 

METODY:

 •        výklad
 •        diskuse
 •        nácvik dílčích technik
 •        vedení modelové porady

 

Naši klienti