Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

VEDENÍ TÝMŮ

Seznámení se způsoby, jak vést tým, jak rozvíjet a motivovat jednotlivce i celý pracovní tým. Úspěšný manažer dosahuje výsledků prostřednictvím efektivní práce svého týmu. Týmy, které mají jasně definované cíle, jsou dobře organizovány a správně vedeny, mohou dosáhnout vynikajících výsledků.

 

CÍLE:

 • profesionální vedení pracovního týmu
 • zdokonalení manažerských, rozhodovacích a komunikačních dovedností
 • získání praktických podnětů pro efektivní vedení týmů

 

OBSAH ŠKOLENÍ:

 • řídit versus vést
 • demotivovat, vést, inspirovat
 • ujasnit typy manažerské práce
 • co je to skupina
 • co je to tým
 • druhy týmů
 • týmové role
 • fáze tvorby týmu
 • motivující prostředí týmu
 • co členové očekávají od vedoucích

 

METODY:

 •        výklad
 •        diskuse
 •        vlastní trénink účastníků
 •        individuální konzultace

Naši klienti