Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

VŮDCOVSTVÍ

Vůdcovství jako privilegovaná role managera posouvá vaši funkci do jiných dimenzí. Je rozdíl pracovat s vedoucím a s vůdcem. Vedoucí naplňuje řízením ostatních své cíle nebo cíle firmy a vůdce pomocí naplňovaní cílů svých podřízených plní cíle své.

 

CÍLE:

 • poznat svůj vlastní styl vedení lidí
 • odpověď na otázku jestli potřebujeme vůdce
 • kdy vůdci přichází, odchází
 • rozdíl mezi manažerem vůdcem a manažerem vedoucím

 

OBSAH ŠKOLENÍ:

 • kdo je to vůdce
 • charakteristické znaky vůdce
 • o čem se nemluví
 • analogie s horským vůdcem
 • vůdce a jeho chvíle
 • atraktivita vůdců
 • rozdíly mezi vedoucími a vůdci
 • způsob vedení u vůdců
 • kde hledat nové vůdčí typy
 • odborné způsobilosti
 • užitečné tipy pro vůdcovství
 • vůdcovský přístup

 

METODY:

 • výklad
 • diskuse
 • řešení modelových situací
 • rozbor videozáznamů

Naši klienti