Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

VYJEDNÁVÁNÍ A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

Program je zaměřen na řešení komunikačních situací, které nejsou příjemné, ale někdy k nim nevyhnutelně dochází. Umožní účastníkům osvojit si techniky, které jim pomohou efektivně zvládat  konfliktní situace a najít z nich optimální východisko.

 

CÍLE:

 • osvojit si poznatky o příčinách a důsledcích mezilidských konfliktů
 • naučit se používat typické způsoby reagování v konfliktních situacích
 • zdokonalit se v dovednosti a technikách řešení mezilidských konfliktů

 

OBSAH ŠKOLENÍ:

 • proč vznikají konflikty
 • typy a rozdělení konfliktů
 • komunikace v konfliktních situacích
 • 5 základních strategií zvládání konfliktních situací
 • výhody a nevýhody užití jednotlivých strategií
 • emoční sféra jako podstatný faktor zvládání vypjatých situací
 • neverbální aspekty v konfrontačních situacích
 • slovní strategie
 • umění účinné a pohotové argumentace
 • autodiagnostika, individuální tendence při řešení konfliktů
 • přínosy a negativní aspekty konfliktů
 • dopad konfliktů na psychický stav
 • týmová kooperace, role v týmu a řešení konfliktů

 

METODY:

 • výklad
 • diskuse
 • nácvik argumentace
 • rozbor videonahrávek

Naši klienti