Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

ZPĚTNÁ VAZBA

V dnešní turbulentní a rychlé době změny by mělo být samozřejmostí umět dávat a přijímat zpětnou vazbu. Schopnost dávat a přijímat zpětnou vazbu vyžaduje zralou osobnost, která se vyzná v interpersonální a intrapersonální inteligenci.

 

CÍLE:

 • dosáhnout co nejefektivnějších výsledků u přijímaní a podávání zpětné vazby
 • pochopení významu verbální a neverbální komunikac
 • ujasnění osobního komunikačního stylu a jeho plná interpretace v dialogu
 • osvojit si základní způsoby zpětné vazby
 • umět rozlišit dle situace vhodný typ zpětné vazby

 

OBSAH ŠKOLENÍ:

 • transakční analýza
 • interpersonální inteligence
 • intrapersonální inteligence
 • popis osobnosti
 • komunikační styly
 • komunikační desatero
 • pravidla dávání zpětné vazby
 • pravidla přijímaní zpětní vazby
 • asertivní dovednosti v podávání zpětní vazby
 • konstruktivní kritika

 

METODY:

 • vedení individuální a skupinové práce účastníků
 • výklad
 • analýza situace týmu i jednotlivců
 • diskuse, testy
 • rozbor videozáznamů

Naši klienti