Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

ZVLÁDÁNÍ STRESU A ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍ

Program je zaměřen na seznámení účastníků s mechanismem působení stresu a způsoby jeho zvládání. Naučí se harmonizovat  jednání v konfliktních situacích. Zvládnou používat konkrétní metody vyrovnávání se se stresem a umění relaxace

 

CÍLE:

 • seznámit se se základními pojmy
 • orientovat se ve vlastních stresorech
 • poznat obecné a individuální projevy stresu
 • poznat některé techniky a strategie řízení stresu
 • získat informaci o první pomoci při akutním stresu
 • získat podněty pro dlouhodobou práci na odbourávání odstranitelných stresorů
 • seznámit se s různými druhy relaxačních technik
 • předejít syndromu „vyhoření“

 

OBSAH ŠKOLENÍ:

 • co je to stres
 • co s námi stres dělá
 • spouštěč stresových reakcí
 • stresory ve vztazích – komunikace
 • pozitivní a negativní stres – eustres a distres
 • obrana proti stresu
 • kondice
 • zátěžové situace – sociální izolace
 • psychická reakce na stres, fyziologická reakce na stres
 • biorytmus, únava, relaxace

 

METODY:

 • výklad
 • diskuse
 • demonstrace

Naši klienti