Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

Zoom

thumb_dg_zoom

Rozvojové cíle

  • Efektivní a kultivované předávání informací
  • Aktivní naslouchání
  • Praktické řešení společného projektu

Libreto

Zoom je skupinovou aktivitou zaměřenou na efektivitu komunikace mezi jednotlivými členy. Každý člen týmu obdrží 1-3 obrázky, které nesmí ukázat ostatním. Co ovšem může, nebo respektive musí, je o nich společně s ostatními diskutovat. Obrázky dohromady tvoří logickou řadu a úkolem týmu je poskládat za sebe obrázky tak, aby po obrácení utvářely příběh. Aktivita je omezena časovým limitem, který podporuje napětí ve skupině.

Úkol firem

Úkolem skupiny je vytvořit z obrázků logický celek. Každý z členů vidí jen svou část celku, který může ostatním slovně popsat a představit.

Rozvíjené kompetence

  • Kompetence k efektivní komunikaci
  • Kompetence ke kooperaci
  • Kompetence k aktivnímu přístupu
  • Kompetence k orientaci v informacích

Délka aktivity je 2 – 3,5 hodiny.

Naši klienti